Projektas

Projektas

PROJEKTO TIKSLAS

Smurtas lyties pagrindu yra plačiai paplitusi problema. Nors ši problema sulaukia dėmesio politiniu lygmeniu ir literatūroje, smurto lyties pagrindu problemos santykiuose vaikų ir jaunimo tarpe mąstas lieka neištirtas, į šią problemą nėra kreipiamas tinkamas dėmesys.

Projekto Vaikai svarbiausia metu bus skiriamas dėmesys ankstyvajai smurto lyties pagrindu santykiuose prevencijai 12 – 18 m. moksleivių tarpe, šviečiant juos apie lyčių stereotipus ir smurtą lyties pagrindu formuojančius stereotipinius lyčių vaidmenis.

Kaip?

Įrodymais grįsta analizė ir gerosios praktikos

Surinkta ir pasidalinta duomenimis siekiant vykdyti anstyvą smurto lyties pagrindu prevenciją vaikų ir jaunimo tarpe.

Mokymų programa

Pedagogams ir su vaikais ir jaunimu dirbantiems specialistams skirta programa ankstyvajai smurto lyties pagrindu prevencijai elektroninėmis priemonėmis ir mokyklos aplinkoje.

Edukacinė programa elektroninėje erdvėje

Vaikams ir jaunimui skirta programa skirta lyčių stereotipų bei smurtą lyties pagrindu lemiančių normų bei stereotipų atpažinimui

Informacinis tinklas

Švietimo įstaigų, žmogaus teisių organizacijų, pedagogų, su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų, tėvų, vaikų ir jaunimo platforma skirta informacijos ir projekto rezultatų dalinimuisi

Sąmoningumo didinimo kampanija

Skirta įtraukiam ugdymui lyčių lygybės srityje vaikų ir jaunimo tarpe.
Trys pagrindiniai požiūriai:

1. Iš apačios į viršų:

pradedame nuo vaikų ir jaunimo požiūrio į tai kaip jie suvokia smurtą lyties pagrindu santykiuose;

2. Į vartotoją orientuotas požiūris:

šiame projekte, vaikai yra svarbiausia. Vaikai ir jaunimas įtraukiami į projekto veiklas kaip konsultantai ir Patariamosios jaunimo tarybos nariai, kurie aktyviai bendradarbiauja kuriant įvairius įrankius, projekto turinį, sąmoningumo didinimo kampanijas.

3. Nediskriminavimo:

moterų ir vyrų lygių galimybių ir vaiko teisių principų palaikymas. Lyčių lygybės principas integruotas į visas projekto veiklas, projekto metu niekas nediskriminuojamas, skatinama lygybė ir įvairovė. Lyčių stereotipai yra sumenkinami ir atmetami diegiant lyčių lygybės ir įtrauktumo principus visose projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims.