Elektroniniai šaltiniai

Elektroniniai šaltiniai

VAIKAI SVARBIAUSIA informacinė medžiaga

Skrajutė

Pasirinkti šiomis kalbomis:

ENELIT LT

Plakatas

Pasirinkti šiomis kalbomis:

ENEL IT LT

Newsletters

Check out the CHILDREN FIRST newsletters, bringing the perspective on how the project is running and announcing events and products to come.

Newsletter 1

Newsletter 2

Also available in ELITLT

Newsletter 3

Also available in ELITLT

Research Activities

TYRIMŲ ANALIZĖS REZULTATAI

 „Vaikai svarbiausia“ projekto partneriai atliko du tyrimus, apimančius kiekybinius ir kokybinius metodus:

 Vieno iš tyrimų atlikta apžvalga pateikia jaunimo (moksleivių) nuomonę dėl smurto lyties pagrindu paauglių santykiuose bei pristato esamos politikos situaciją šalyje – 5 NACIONALINĖS  ATASKAITOS iš Jungtinės  Karalystės, Italijos, Graikijos, Kipro ir Lietuvos bei šių šalių lyginamoji ataskaita anglų kalba (netrukus bus pasiekiama);

Download National Reports: UNITED KINGDOM – ITALYGREECECYPRUSLITHUANIA

Comparative report in English (available soon);

Kito tyrimo atlikta apžvalga pateikia esamos strategijos bei politikos analizę šalyje, susijusią su smurtu lyties pagrindu bei prievarta mokyklose – 5 ATASKAITOS iš Jungtinės Karalystės, Italijos, Graikijos, Kipro ir Lietuvos bei šių šalių lyginamoji ataskaita anglų kalba (netrukus bus pasiekiama);

Download Mapping Reports: UNITED KINGDOMITALYGREECECYPRUSLITHUANIA

Comparative report in English (available soon);

Mokymų medžiaga

Priemonių rinkinys pedagogams ir su vaikų ir jaunimo švietimu dirbantiems specialistams

VAIKAI SVARBIAUSIA mokymų medžiagos skirtos pedagogams ir kitiems su vaikais ir jaunimu specialistams tikslas – suteikti žinių apie skirtingas smurto santykiuose forma sir suteikti priemones ankstyvajai smurto lyties pagrindu prevencijai vykdyti.

Prieinama šiomis kalbomis: in EN, IT, LT, EL

Prieinama nuo 2021 m. sausio mėn

Internetinis žaidimas

Platforma

Internetinio žaidimo VAIKAI SVARBIAUSIA tikslas – padėti vaikams keisti griežtas socialines normas ir lyčių stereotipus skatinant sveikus santykius.

Prienama nuo 2020 m. lapkričio mėn

Sąmoningumo didinimo kampanija

Sukursime sąmoningumo didinimo edukacinę kampaniją pagal jaunimo kurta turinį siekiant skatinti lyčių lygybę atkreipiant dėmesį į lyčių stereotipus formuojančius lyčių dinamiką vaikų ir jaunimo tarpe.

Prieinama nuo 2021 m. liepos mėn

VAIKAI SVARBIAUSIA konkursas:

Internetinėje erdvėje vyks konkursas, kuriame dalyvaus jaunų žmonių sukurti darbai: audiovizualiniai koliažai, teatro ar muzikos pasirodymai DVD formatu, poemos, komiksai ar fotografijos.

Prieinama nuo 2021 m. birželio mėnesio

Baigiamoji konferencija

Baigiamoji konferencija vyks Jungtinėje Karalystėje. Joje dalyvaus visos suinteresuotos šalys – tyrėjai, politikai, projekto įgyvendintojai, jaunimas iš įvairių Europos šalių bei Europos Komisijos atstovai.

Prieinama nuo 2021 m. rugpjūčio mėnesio