Διαδικτυακά Μέσα και Πόροι

Διαδικτυακά Μέσα και Πόροι

Ενημερωτικό υλικό

Φυλλάδιο

Διατιθεται επίσης στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και λιθουανικά.

ENELIT LT

Αφίσα

Διατιθεται επίσης στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και λιθουανικά.

ENEL IT LT

Newsletters

Check out the CHILDREN FIRST newsletters, bringing the perspective on how the project is running and announcing events and products to come.

Newsletter 1

Newsletter 2

Also available in ELITLT

Newsletter 3

Also available in ELITLT

Research Activities

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι συνεργάτες του Children First πραγματοποίησαν δύο ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες περιελάμβαναν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους και αφορούσαν:

Την επισκόπηση των απόψεων των νέων σχετικά με τη βία που βασίζεται στο φύλο στις σχέσεις τους καθώς και την παρουσίαση στατιστικών δεδομένων και του νομοθετικού πλαισίου που αφορούν την έκταση, πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βιας. Δεδομένα είναι διαθέσιμα στις 5 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ τις κοινοπραξίας για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Λιθουανία καθώς και στην συγκριτική έκθεση που θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα αγγλικά. 

Download National Reports: UNITED KINGDOM – ITALYGREECECYPRUSLITHUANIA

Comparative report in English (available soon);

Τη χαρτογράφηση υφιστάμενων στρατηγικών, σχεδίων δράσης και πολιτικών για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο εντός του σχολικού περιβάλλοντος – Δεδομένα είναι διαθέσιμα στις 5 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Λιθουανία καθώς και στην συγκριτική έκθεση που θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα αγγλικά.

Download Mapping Reports: UNITED KINGDOMITALYGREECECYPRUSLITHUANIA

Comparative report in English (available soon);

Εκπαιδευτικό υλικό

Εργαλειοθήκη για διασκάλους και εκπαιδευτικούς

Το εκπαιδευτικό υλικό του έργου Children First απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και δασκάλους με στόχο την ενδυνάμωση τους ως προς την κατανόηση των διαφορετικών μορφών βίας στο σχολείο και την ευαισιθητοποίηση και υποστήριξη τους για την καταπολέμηση των φαινομένων σχεσιακής βίας.

Διατιθεται επίσης στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και λιθουανικά.

Διαθέσιμο από τον Ιανουάριο 2021

Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι

Η Πλατφόρμα

Το Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Children First που θα δημιουργηθεί θα απευθύνεται σε παιδιά και νέους ώστε να τους υποστηρίξει στην αποδόμηση άκαμπτων κοινωνικών προτύπων και στερεοτύπων με βάση το φύλο, προωθώντας παράλληλα την κοινωνικοποίηση του ρόλου των φύλων και τις υγιείς σχέσεις.

Διαθέσιμο από το Νοέμβριο 2020

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης

Θα υλοποιήσουμε καμπάνιες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή των νέων με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ένταξης ώστε να αντιμετωπίιστούν κοινά στερεότυπα με βάση το φύλο που διαμορφώνουν τη δυναμική των φύλων στα παιδιά και τους νέους.

Διαθέσιμο από τον Ιούλιο 2021

Διαγωνισμός Children FirsT

Θα οργανωθεί ένας ηλεκτρονικός, δημόσιος διαγωνισμός δημιουργικότητας με πτικοακουστικό κολάζ, σύντομες θέατρικές ή μουσικές παραστάσεις σε DVD, ποιήματα, κόμικς ή φωτογραφία που θα δημιουργηθούν από νέους

  • Κανόνες διαγωνισμού
  • Ηλεκτρονική έκθεση

Διαθέσιμο από τον Ιούνιο 2021

Τελικό Συνέδριο

Το τελικό συνέδριο του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων από το χώρο της έρευνας, της χάραξης πολιτικής και του πεδίου, καθώς και νέων ανθρώπων από την Ευρώπη και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαθέσιμο από τον Αύγουστο 2021