Διαδικτυακά Μέσα και Πόροι

Διαδικτυακά Μέσα και Πόροι

Ενημερωτικό υλικό

Φυλλάδιο

Διατιθεται επίσης στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και λιθουανικά.

ENELIT LT

Αφίσα

Διατιθεται επίσης στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και λιθουανικά.

ENEL IT LT

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού έργου Children First μέσω των ενημερωτικών μας δελτίων και μείνετε συντονισμένοι για μελλοντικές μας δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.

Newsletter 1

Newsletter 2

Also available in ELITLT

Newsletter 3

Also available in ELITLT

Newsletter 4

Also available in ELITLT

Newsletter 5

Also available in ELITLT

Newsletter 6

Also available in ELITLT

Newsletter 7

Also available in ELITLT

Newsletter 8

Also available in ELITLT

Research Activities

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι συνεργάτες του Children First πραγματοποίησαν δύο ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες περιελάμβαναν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους και αφορούσαν:

Την επισκόπηση των απόψεων των νέων σχετικά με τη βία που βασίζεται στο φύλο στις σχέσεις τους καθώς και την παρουσίαση στατιστικών δεδομένων και του νομοθετικού πλαισίου που αφορούν την έκταση, πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βιας. Δεδομένα είναι διαθέσιμα στις 5 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ τις κοινοπραξίας για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Λιθουανία καθώς και στην συγκριτική έκθεση που θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα αγγλικά. 

Download National Reports: UNITED KINGDOM – ITALYGREECECYPRUSLITHUANIA

Comparative report in English: DOWNLOAD

Τη χαρτογράφηση υφιστάμενων στρατηγικών, σχεδίων δράσης και πολιτικών για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο εντός του σχολικού περιβάλλοντος – Δεδομένα είναι διαθέσιμα στις 5 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Λιθουανία καθώς και στην συγκριτική έκθεση που θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα αγγλικά.

Download Mapping Reports: UNITED KINGDOMITALYGREECECYPRUSLITHUANIA

Comparative report in English (available soon);

Εκπαιδευτικό υλικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η κοινοπραξία του Children First δημιούργησε ένα ηλεκτρονικά διαθέσιμο πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς που αποτελείτε από το θεωρητικό πλαίσιο της έμφυλης βίας και υλικό από πρακτικές ασκήσεις που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο μάθημα τους με μαθητές/τριες. Το εκπαιδευτικό μας υλικό στοχεύει στην ενίσχυση των υφιστάμενων ικανοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών και στην υποστήριξή τους για τον εντοπισμό και καταπολέμιση της σχολικής βίας που σχετίζεται με το φύλο.

Download the guidelines to access the e-learning course here

Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι του Children First απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους (12-18 ετών), ώστε να τους υποστηρίξει στην αποδόμηση άκαμπτων κοινωνικών προτύπων και στερεοτύπων με βάση το φύλο, προωθώντας παράλληλα την κοινωνικοποίηση του ρόλου των φύλων και τις υγιείς σχέσεις.

Download the Game Guide

Available in: EnglishItalianGreekLithuanian

Download the Toolkit for Educators 

Available in: EnglishItalianGreekLithuanian

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης

Θα υλοποιήσουμε καμπάνιες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή των νέων με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ένταξης ώστε να αντιμετωπίιστούν κοινά στερεότυπα με βάση το φύλο που διαμορφώνουν τη δυναμική των φύλων στα παιδιά και τους νέους.

Διαγωνισμός Children FirsT

Θα οργανωθεί ένας ηλεκτρονικός, δημόσιος διαγωνισμός δημιουργικότητας με πτικοακουστικό κολάζ, σύντομες θέατρικές ή μουσικές παραστάσεις σε DVD, ποιήματα, κόμικς ή φωτογραφία που θα δημιουργηθούν από νέους

  • Κανόνες διαγωνισμού
  • Ηλεκτρονική έκθεση

Διαθέσιμο από τον Ιούνιο 2021

Τελικό Συνέδριο

Το τελικό συνέδριο του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων από το χώρο της έρευνας, της χάραξης πολιτικής και του πεδίου, καθώς και νέων ανθρώπων από την Ευρώπη και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαθέσιμο από τον Αύγουστο 2021